Anmäl eventuella sprickor i balkongbetongplattan

Skrivet 2017-08-14

Som tidigare aviserats så har BBR skyldighet att åtgärda eventuella fel som uppkommit under bygget av balkongerna. De kommer under början av hösten att åtgärda de fel som har rapporterats in.

Det har framkommit att vissa har glömt bort att anmäla fel, exempelvis vissa mindre sprickor de upptäckt på sina balkongplattor. Detta bör anmälas till Adnan.Tulic@sbc.se snarast så kommer detta att åtgärdas.