Välkommen på gårdsstädning den 14:e april

Skrivet 2019-03-27

Nu är det dags att göra vår utemiljö fin igen inför våren och
sommaren! Vi tar ett gemensamt tag och sopar av gångar,
plockar skräp, och ställer fram utemöblerna igen.
I våra gemensamma cykelförråd får enbart cyklar och
barnvagnar förvaras. Vi vill därför att ni inför städdagen
rensar barnvagnsrummen och märker din cykel/barnvagn
med namn och datum
. Alla boende har fått detaljerad
information kring detta i sina brevlådor.

Vi kommer även att ha en trädgårdsgrupp under städ-
dagen för er som vill ta lite extra hand om vår växtlighet under söndagen.

På grund av föreningens tidigare höga kostnader för
återvinning, kommer det INTE finnas möjlighet att slänga
farligt avfall (färg, kemikalier, batterier, etc) samt vitvaror.

Container för grovsopor samt BIG BAG för kompost
kommer fortsatt finnas kvar.

Bostadsrättsföreningen bjuder på fika och grillning!
Söndagen den 14 april kl 11:00–15:00
– samling utanför tvättstugan.