Du behövs i styrelsen!

Skrivet 2019-04-01

Den 16 maj är det årsmöte. Då
väljs årets styrelse för vår bostadsrättsförening. Flera av våra duktiga
ledamöter vill fortsätta i styrelsen, men det behövs också nya ledamöter och
suppleanter. Att sitta i bostadsrättsföreningens styrelse är en fantastisk
möjlighet att:

 • Lära känna
  sina grannar
 • Påverka
  och bidra till att förbättra vår förening och allas vår boendemiljö
 • Driva
  intressanta projekt och lära sig nya saker

Vad innebär styrelsearbetet?

Vår bostadsrättsförening har
såväl ekonomisk som teknisk förvaltning från SBC. Styrelsens arbete handlar därför
främst om att samordna, projektleda och ta beslut i olika viktiga frågor. Exempel
på arbetsuppgifter:

 • Beslut,
  uppstart och samordning av olika projekt
 • Agera som beställare
  och hålla kontakt med förvaltare och andra leverantörer
 • Svara på
  frågor från medlemmar, hyresgäster och mäklare
 • Godkänna renoveringsansökningar
  eller ansökan om medlemskap i föreningen

Styrelsen har en bra gemenskap
och har normalt möte en gång i månaden. Föreningens årsstämma beslutar om
storleken på styrelsens ersättning (för innevarande år motsvarar ersättningen
till styrelsen tre prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter).

Vem är du?

Det krävs inga speciella
kunskaper eller erfarenheter för att få bli ledamot i styrelsen. Det viktigaste
är att du är intresserad och vill bidra till att göra vår förening ännu bättre!

Det bästa är naturligtvis om vi
kan få ihop en styrelse med bra bredd och varierande intressen. Välkommet är
därför intresse för och/eller vilja att lära sig mer inom något eller några av
områdena: projektledning, ekonomi, tekniska frågor, praktisk
fastighetsförvaltning och juridik. 

Valberedningen består av:

Anna Almqvist, Halmstadsvägen 50

Camilla Eriksson, Svalövsvägen 8

Fredrik
Wassermeyer, Svalövsvägen 4

Har du
frågor? Eller är du intresserad av att bli ledamot eller suppleant i styrelsen?
Skicka oss ett mail till valberedningen@bjorkslingan.se
Du kan också prata med oss på städdagen (söndagen den 14/4) då vi kommer finnas
på plats vid fikat.