Kallelse till årsmötet

Skrivet 2019-04-15

I veckan kommer alla medlemmar i föreningen att få en kallelse till årsmötet den 16:e maj kl 18:30 utanför tvättstugorna.

Se kallelse, årsredovisning, PM från revisorerna samt två inkomna motioner nedan.