Motioner och motionssvar till stämman

Skrivet 2019-05-06

Läs bifogat dokument för att se inkomna motioner och styrelsens motionssvar.

Vi ses på årsmötet den 16:e maj kl 18.30.