VA-arbeten på Simrishamnsvägen

Skrivet 2019-07-01

Som alla säkert har sett har det börjat grävas i gatan på Simrishamnsvägen. Följande information har vi fått av Stockholm Vatten och Avfall. Meddelandet i sin helhet hittar du här.

VAD?
Stockholm Vatten och Avfall kommer att lägga nya vatten-, dagvatten-, och avloppsledningar i Simrishamnsvägen (markering i blått på kartan intill).

VARFÖR?
Vi bor i ett Stockholm som ständigt växer. I området sker exploateringar vilket gör att vi måste lägga nya VA-ledningar för att klara framtidens behov.

HUR:
Arbetet sker genom schaktsarbete, dvs att gatan grävs upp. Vi startar vid korsningen Simrishamnsvägen / Halmstadsvägen. Arbetet kommer att innebära avstängning av vägen och begränsad framkomlighet för fordonstrafik. Planerar du transporter till fastigheterna längst sträckan ber vi dig kontakta personalen på plats. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor eller arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse i de fall arbetet kommer att medföra störningar.

NÄR?
Projektet kommer att starta under maj/juni 2019 och planeras vara klar till senhöst, omkring v44 2019. Vid vattenavstängning kommer detta informeras separat med närmre exakt tidpunkt. Entreprenör som utför arbetet är Skanska Sverige AB. Nitro Consult AB har utfört fastighetsbesiktning och sätter upp vibrationsmätare på utvalda fastigheter.

KONTAKT:
Nicklas Berneklint (Skanska), Projektledare 070-939 24 49
Markus Joners (SVOA), byggledare 070-203 33 72
Information finns även på svoa.se