Stort tack för en väl genomförd städdag!

Skrivet 2020-11-08

Trots pågående pandemi var det stor uppslutning vid dagens städdag vilken resulterade i en effektiv höststädning med ett bra resultat. Hela styrelsen vill tacka för ert engagemang!

Vänligen,

Styrelsen