Information angående avgiftshöjning

Skrivet 2021-12-08

Styrelsen har gjort en bedömning av föreningens ekonomi och beslutat att från den 1:a januari 2022 höja årsavgiften med 1,7 %. Som beslutsunderlag har styrelsen den avgiftsanalys som är gjord av föreningens ekonomiska förvaltare Nabo. Som vi tidigare har informerat om på bland annat årsmötet är tanken att göra små avgiftshöjningar varje till vartannat år för att skapa en stabil ekonomisk situation för föreningen och undvika behov av större höjningar.

Detta innebär en höjning av månadsavgiften på mellan 25-126 kr, beroende på din bostadsrätts nuvarande årsavgift.