Åtgärder ventilation hösten 2024

Skrivet 2024-06-08

Husen i vår förening ventileras med hjälp av självdrag (om du inte redan är uppdaterad på vad det innebär i din lägenhet, se under rubriken Ventilation och självdrag här). Det betyder att för att ventilationen ska fungera behöver varje lägenhet ha rätt ventiler samt använda dem korrekt. Det betyder också att alla ventilationskanaler behöver vara helt fria från skräp.

Under hösten kommer det att genomföras en OVK (obligatorisk ventilationskontroll), en kontroll vi enligt lag behöver genomföra i föreningen. Den innebär att en inspektör kommer att gå in i alla lägenheter för att kontrollera om självdraget fungerar som det ska. I direkt samband med OVK kommer en kanalrensning göras för att säkra att ventilationskanalerna är fria. Om det visar sig att det i lägenheterna finns ventiler som är felaktiga eller fel installerade kommer detta att åtgärdas i samråd med respektive lägenhetsinnehavare.

OVK och kanalrensning planeras att utföras 16-27 september 2024.

En avisering kommer att delas ut en vecka innan arbetet påbörjas och då får vi exakta datum för varje hus i föreningen.

Information kring nyckelhantering framgår i aviseringen. Entreprenören kommer att samla in dessa på morgonen vid respektive besöksdag och kan även lämnas i styrelsebrevlådan utanför tvättstugan på Svalövsvägen 4. Nyckeln ska vara märkt med adress, lägenhetsnummer och namn. Insamlade nycklar återlämnas i brevlådan till respektive lägenhet direkt efter besöket.

Lägenhetsspecifika brister som ligger på medlemmens ansvar, kommer entreprenören lämna offert på åtgärd efter första besöket och åtgärderna är ett krav för att ventilationskontrollen ska bli godkänd.

OBS! Om tillträde till lägenheten inte lämnas det aviserade datumet, kan du som medlem/hyresgäst komma att debiteras för detta då det är av yttersta vikt att besiktningsmannen får tillträde till samtliga lägenheter. Om du vet att du inte kommer att kunna närvara eller lämna nyckel på utsatt datum, ta hjälp av en granne eller meddela styrelsen via styrelsen@bjorkslingan.se så att du kan få hjälp med nyckelöverlämning.