Senarelagd årsstämma

Skrivet 2024-06-11

Tyvärr har den revisionsbyrå vi anlitat för revision av föreningens årsredovisning inte slutfört sin revision i tid. Årsredovisningen behöver bifogas kallelsen till årsstämma eller på annat sätt vara medlemmarna tillgängliga för att stämman ska anses vara utlyst på ett korrekt sätt. 

Styrelsen beklagar detta men vi vill vara säkra på att allt går rätt till så att vi inte riskerar att stämman skulle behöva tas om, p.g.a. en försenad årsredovisning. 

Årsredovisningen kommer att publiceras på hemsidan så fort den är tillgänglig. 

Med vänliga hälsningar,
Dina grannar i styrelsen