Vanliga frågor

Andrahandsuthyrning

Boende måste ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. Det görs genom att fylla i denna blankett och skicka in den till styrelsen. Skicka sedan in den till styrelsen minst 6 veckor innan planerad start på uthyrning.

Balkonger / Altaner

Balkonger och altaner får inte användas för:

 • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
 • Skakning av mattor.
 • Endast elgrill får användas på balkonger och uteplatser.
 • Rökning så att det besvärar grannar.
 • Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket och vattnas på ett sådant sätt att det inte stör grannarna undertill.
 • Fönster och balkongdörrar får inte stå öppna på ett sådant sätt att de tar skada av nederbörd.
 • Inglasning av balkong eller uppsättning av markis är inte tillåten utan styrelsens medgivande.
 • Den som har fått mycket snö (5cm eller mer) ska skotta balkongen så att fasad, dörrar och fönster inte tar skada av smältvatten.

Barnvagnsrum

Kombinerade barnvagns- och cykelrum finns i alla trapphus utom på Simrishamnsvägen 7. Boende i denna uppgång hänvisas till det stora cykelförrådet på Simrishamnsvägen 1, som alla boende på Simrishamnsvägen har tillgång till.

Brandsäkerhet

Cyklar, barnvagnar, rullatorer etc. får inte förvaras i trappuppgången p.g.a brandsäkerheten. Skulle föreningen få böter vid eventuell tillsyn kan den som brutit mot reglerna bli ersättningsskyldig.

Bredband och TV

Fastigheten har bredband med gruppavtal via Ownit. Kontakta dem och hänvisa till Brf Björkslingan. Avgiften för bredband ingår i lägenhetens månadsavgift och är specad på din faktura. Det är även via Ownit du kan beställa TV-abonnemang. Detta ingår dock inte i gruppavtalet utan är något du väljer till på egen hand.

Där tidigare ägare ej velat låta dra in fiber i lägenheten bekostar ny ägare denna dragning.

Cykelrum

Kombinerade barnvagns- och cykelrum finns i alla trapphus utom på Simrishamnsvägen 7. Boende i denna uppgång hänvisas till det stora cykelförrådet på Simrishamnsvägen 1, som alla boende på Simrishamnsvägen har tillgång till.

Fläkt

Man får inte koppla upp köksfläkten till ventilationssystemet utan man måste ha en lösning med kolfilter eller liknande.

Fönster

Ansvarsfördelningen när det kommer till skador på fönster är att föreningen står för underhåll av karm och båge samt yttre målning medan ägaren står för underhåll av glas, kitt, tätning, beslag och inre målning samt målning mellan bågar.

Förråd

Ditt förråd ligger i källarplan i anslutning till den uppgång där du bor. Varje lägenhet har ett källarförråd och ett litet matförråd i källaren. De är båda märkta med ditt lägenhetsnummer och kan ligga på olika ställen i den fastighet där du bor.

Försäkringsärenden

Varje Brf-ägare är själva ansvariga att hemförsäkring finns. I BRF Björkslingan så ingår bostadsrättstillägget i föreningens försäkring. Är det uppenbart att skadorna inte berör föreningens egendom (så som t.ex. vattenläcka eller brand) går det bra att medlem ringer själv till Moderna Försäkringar på 08-684 123 00. Uppge då försäkringsnummer 570604. Om du som medlem önskar nyttja bostadsrättstillägget kommer det att tillämpas en självrisk per skada (3000kr). Om tillägget nyttjas drabbas medlem direkt av självrisken som dras av vid reglering.

Vid frågor eller osäkerhet, hör av dig till oss i styrelsen.

Förvaltning (ekonomisk)

Föreningen anlitar en av Sveriges största förvaltare, Nabo, för ekonomisk förvaltning. Nabo hjälper således föreningen med t.ex. hyror, bokföring, betalning av fakturor, indrivning av årsavgifter m.m. Har du frågor som rör avgift/hyra ska du kontakta Nabos kundtjänst på 010-288 00 00. De har öppet kl. 09.00–11.30 alla vardagar. Du hittar mer kontaktinfo här:
https://nabo.se/kontakt.

Den ekonomiska analysen finns inte att tillgå på hemsidan men kan om så önskas ges ut av styrelsen, maila din förfrågan till styrelsen@bjorkslingan.se.

Förvaltning (teknisk)

Nabo hjälper även föreningen med fastighetsskötsel, vilket innebär att de ansvarar för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. Deras fastighetsskötare renderar fastigheterna en gång per vecka, och utför då löpande underhåll.

Det är Nabo som hjälper oss om lampor är sönder i allmänna utrymmen, vid problem med sopkärl eller om du blivit sambo och behöver ny namnskylt på dörren, d.v.s. om något föreningen är ansvarig för att tillhandahålla inte fungerar eller måste ändras. De nås på telefonnummer 010-288 00 26 eller via mejladress felanmalan@bjorkslingan.se.

Vid akuta fel efter kontorstid ringer jouren på 010-288 00 26. Till akuta fel hör ärenden där det finns risk för personskada eller skada av fastigheten. Om jouren kallas ut vid fel som inte är akuta är det den som beställt ut jouren som står för kostnaden. Om du är osäker på vad som är ditt ansvar att åtgärda, och vad som är föreningens, var god se våra stadgar och underhållsguiden.

Underhållsplanen finns inte att tillgå på hemsidan men kan om så önskas ges ut av styrelsen, maila din förfrågan till styrelsen@bjorkslingan.se.

Grill

Grillen på gården ägs av föreningen och alla föreningens medlemmar får använda den. Vid användning se till att ha en hink med vatten med dig om det skulle börja brinna. Respektera även eventuella restriktioner för grillning och eldning utfärdade av myndigheterna.

Lås

Lägenheter

Låsen till lägenheterna hanteras av medlemmarna själva. Det finns två typer av lås till våra lägenheter:

 • Eget lås, egen kolv och egna nycklar
 • Äldre lås, kolv och nycklar från tiden då Svenska Bostäder var hyresvärd

Medlemmar med eget lås ansvarar själva för låsen, sköter underhåll och beställer extranycklar själva.

Medlemmar som har äldre lås kan tyvärr ej beställa extra nycklar, då dessa är skyddade mot kopiering. Om man behöver fler nycklar måste man byta låskolv (på egen bekostnad).

Källarutrymmen

Nabo hjälper oss med hanteringen av nycklar till källarutrymmen. För beställning av extranycklar, kontakta dem via felanmalan@nabo.se eller via Nabos portal. Nabo behöver följande information:

 • Vilken nyckel det gäller. En bild på en befintlig nyckel måste bifogas!
 • Vilket källarförråd och vilken adress det gäller.
 • Personnummer och telefonnummer till den som ska hämta nyckeln.

När man fått besked att nyckeln är färdig måste man själv kvittera ut den hos Söderlås AB mot uppvisning av giltig legitimation. Man betalar för nyckeln på plats.

Portlåssystem

Alla medlemmar och hyresgäster har fått 4st brickor var.
För att lägga in eller byta ditt nummer i porttelefonen, spärra borttappad bricka kontakta: Nabo.

Ytterligare brickor kan fås mot en avgift per bricka, kontakta: Nabo.

Tips! När någon ringer upp dig från porttelefonen så släpper du in dem genom att klicka * och du låter dörren vara stängd genom att klicka #.

Portlåssystem och leverans av post, tidningar och paket

Brevbärare (post/tidningar) har låsbricka.

Speditörer: Om du beställt paket med leverans till dörren utan kvittens, måste du kunna öppna porten med mobiltelefonen om du inte är hemma. (har du ditt mobilnr kopplat till porten kan du öppna även om du inte är hemma). Speditörer har ingen låsbricka.

P-plats och garage

Föreningen har 7 garageplatser. För att ställa dig i kö kontakta Nabo på 010-288 00 27 kl. 8–11, avgifthyra@nabo.se eller inlogg via intranätet med Bank-ID på nabo.se. Parkering på föreningens gårdar är förbjuden.

Regler Köhantering:

 • Ledig plats erbjuds först i kön, via mail från Nabo.
 • Efter 3 nej/uteblivet svar vid erbjudande om plats tas man bort ur kön. Man ansvarar själv för att lämna korrekta kontaktuppgifter till Nabo.
 • När Nabo skickar ett erbjudande är svarstiden 1 vecka/7 dagar. Har man inte svarat på erbjudandet går det vidare till nästa i kön.
 • Parkeringsplatserna hyrs endast ut till medlemmar i föreningen. Hyr man en lägenhet i andra hand har man ej rätt att hyra p-plats.
 • 1 plats per lägenhet.
 • Garage ska användas till fordon, ej som lager.

Renoveringar

För information om vad som gäller angående renoveringar, se här.

Sopor

Dina hushållssopor slänger du i sopkärlen utomhus. Det finns tre stycken och de är placerade på följande platser: mellan Halmstadsvägen 46 och 48, utanför Simrishamnsvägen 7 och Svalövsvägen 8.

Sopkärlen har numera lås för att förhindra utomstående från att slänga sopor hos oss. Använd samma nyckel som du har till källaren. Om du behöver beställa nyckel, kontakta felanmalan@nabo.se.

Matavfall slängs i de bruna soptunnorna. Påsar för sortering av matavfall finns i utrymmet utanför tvättstugan.

Medlemmar i föreningen kan slänga grovsopor under vår- och höststädningshelgerna, då föreningen brukar hyra in en container. Passa på att rensa ut!

OBS! I denna container får man inte slänga elektronik, farligt avfall eller keramik eller glas. Returrundan tar hand om sådant avfall. De kommer till Björkhagen vid flera tillfällen.

Styrelse

Styrelsen nås via föreningens postlåda utanför tvättstugan och via mejladressen styrelsen@bjorkslingan.se. Observera att styrelsen hänvisar frågor om avgift/hyra till ekonomiska förvaltaren och frågor om fastigheten och dess skötsel till den tekniska förvaltaren. Fel på föreningens egendom anmäls till Nabo.

Har Du som medlem intresse av att sitta med i styrelsen, kontakta gärna vår valberedning, se under Valberedning nedan. Du kan också kontakta styrelsen direkt via styrelsen@bjorkslingan.se. Utan frivilliga som arbetar i styrelsen kan inte vår, eller någon annan bostadsrättsförening fungera, och vi behöver därför många engagerade personers hjälp – så tveka inte att höra av dig om intresse finns!

Stämma

Varje år hålls föreningens konstituerande stämma, där styrelsen för det kommande året utses. Den sittande styrelsen redovisar då också för det gångna året i en årsredovisning. Tiden mellan stämmorna sköter styrelsen ekonomi, drift och andra frågor. Stämman för Brf Björkslingan brukar hållas i maj månad och annonseras i såväl nyhetsbrev som trappuppgångar två till fyra veckor i förväg.

Störande grannar

Prata med grannar och försök komma fram till en lösning. Om det inte går, kontakta Svenska Störningsjouren, 08-56821400, dygnet runt samt skicka in en störningsanmälan till styrelsen via denna blankett.

Säkerhetsdörr

Om du vill byta till säkerhetsdörr så har vi tidigare använt Daloc från företaget SECOR. Kontakta dem om du vill och hör om du kan få ett bättre pris då många i föreningen köpt sin dörr från dem.

Trädgårdsgruppen

För att våra innergårdar ska hållas fina utan att det kosta föreningen en alltför stor slant måste vi alla hjälpas åt. Föreningen har en aktiv trädgårdsgrupp som tacksamt tar emot nya medlemmar. Om intresse finns, mejla tradgardsgruppen@bjorkslingan.se. Ett par gånger om året träffas alla föreningens medlemmar för vår- respektive höststädning med då vi tillsammans krattar, målar, sopar, klipper buskar och umgås. Vid varje städdag finns också en container på plats där boende kan passa på att slänga sina grovsopor.

Tvättstugan

Ligger på baksidan av Svalövsvägen 2. Använd din portbricka för att komma in i fastigheten och för att boka ett tvättpass. Efter avslutat pass har man 30 minuter på sig att hämta sin tvätt, sen kommer man inte in. Klockan 22 slås alla maskiner av automatiskt. Alla ska städa efter sig i tvättstugan (golv, ludd, husdjurshår etc). Felanmälan görs till felanmälan@bjorklsingan.se.

Underhållsansvar

I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att underhålla allt som inte tillhör bostadsrättshavarens underhållsansvar. Läs mer här.

Utlägg

Alla utlägg gjorda av medlemmar i föreningen måste i förväg vara godkända av styrelsen. Finns inget formellt godkännande, så kommer inte utlägget kunna ersättas. Gällande utlägg för utemiljön är det enklast att gå via trädgårdsgruppen, och där få godkännande av styrelsens representant. 

Valberedning

Föreningens valberedning utses vid stämman varje år. Valberedningens huvuduppgift är att ta reda på vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå och inte vill ställa upp för omval, föreslår kandidater och kontrollera att föreslagna kandidater är tillfrågade och villiga att ställa upp. Om Du är intresserad av att komma i kontakt med valberedningen går det bra att mejla på: valberedningen@bjorkslingan.se.

Återvinning

Närmsta återvinningsstationer finner du på Karlskronavägen 2 närmare Hammarbyhöjden, eller Holmögaddsvägen 1 i Kärrtorp.