Nackareservatet är ett naturreservat och friluftsområde som ligger mellan sydöstra Stockholm, Skarpnäck, och Nacka kommun, Älta.

Området är ett mycket uppskattat med typisk Södertörnsnatur, fina sjöar som Källtorpssjön och Söderbysjön som används för både bad och skridskoåkning. I området börjar Sörmlandsleden och där finns friluftgården Hellasgården och Björkhagens GKs 9-håls golfbana.

Inom området finns ett väl utbyggt system av cykel- och promenadvägar, motortrafik är förbjuden. Det finns ca. 30 km vandringsleder, två el-ljusspår, tre friluftsbad (ett vid Söderbysjön och två vid Källtorpssjön). I samtliga sjöar är sportfiske med fiskekort tillåtet. Årligen besöks Nackareservatet av 1,5 miljoner människor.

Reservatet hyser den största biologiska mångfalden i hela Nacka. Naturen är kuperad och karaktäriseras av bergspartier med hällmarkstallskog, genomskurna av smala dalgångar som är uppodlade eller klädda med löv- eller blandskog. I de större sänkorna glittrar skogssjöar och det råder en märklig vildmarksstämning trots att Stockholms city ligger bara några kilometer bort. Området är stort, och det är inga problem att hitta en ostörd plats i skogen.

Nackareservatet har även stora kulturhistoriska värden med ett flertal fornlämningar, rester av torp, gårdar och gamla odlingsmarker samt lämningar från Stockholms tidiga industriella epok.