Nyhetsbrev Brf Björkslingan April 2023

Skrivet 2023-04-11

1. Städdag lördag 22/4 kl. 10.30 
Nu är det dags att förbereda vår utemiljö inför våren och sommaren, med efterföljande fika och korvgrillning! Vi tar ett gemensamt tag och sopar av gångar, plockar skräp, krattar bort löv samt ställer ut utemöbler. Det kommer att finnas en åtgärdslista med punkter att ta sig an. 

På grund av föreningens tidigare höga kostnader för återvinning, kommer det INTE finnas möjlighet att slänga farligt avfall (färg, kemikalier, batterier, etc), elavfall samt vitvaror. Vänligen respektera detta! 

Container för grovsopor samt BIG BAG för kompost kommer att finnas. 

Inför städdagen vill vi gärna ha förslag på diverse olika åtgärder som vi skulle kunna göra på städdagen. Mejla era förslag till styrelsen@bjorkslingan.se

Lördagen den 22 april kl 10:30–13:30 
– samling utanför tvättstugan 10.30. 

2. Trivselregler
Vi vill påminna er om våra gemensamma trivselregler som ni hittar via denna länk: http://bjorkslingan.se/boende/

Nedan följer ett kortare utdrag ur våra gemensamma trivselregler. 

Hänsyn gäller dygnet runt men under dessa tider får man inte föra oljud: 
22.00 – 07.00 måndag – torsdag. 
23.00 – 09.00 fredag – söndag 
Ska du ha fest bör du meddela dina grannar om detta, t.ex. genom anslag i ditt eget samt angränsande trapphus. 
Särskilt störande arbeten som t.ex. borrning får ej förekomma under dessa tider: 
18.00 – 08.00 måndag – fredag 
14.00 – 10.00 lördag – söndag 

Om du kommer att störa vid upprepade tillfällen t.ex. vid renovering ska du anslå detta i porten. I meddelandet uppger du vem du är, under vilken tidsperiod arbetet kommer att ske samt hur du kan nås. 
Upplever man att grannar bidrar till oordning eller störning, prata med dessa i första hand eller lägg en lapp i brevlådan och tänk på grannsämjan! 

Upprepade störningar ska rapporteras till Svenska Störningsjouren på tel. på 08-568 21 400 eller 08-645 00 35. Störningen dokumenteras då av en oberoende part, ni ska ringa när störningen pågår. 

3. Felanmälan 
Om du vill rapportera något som behöver åtgärdas är det till felanmalan@bjorkslingan.se, se information från hemsidan nedan: 

Fastighetskötsel (felanmälan kl. 07-16)

Nabo är våra vaktmästare som åker ut och åtgärdar fel. Du kan kontakta Nabo ex. om lampor är sönder i allmänna utrymmen, vid problem med sopkärl eller om du blivit sambo och behöver ny namnskylt på dörren, d.v.s. om något föreningen är ansvarig för att tillhandahålla inte fungerar eller måste ändras.

felanmalan@bjorkslingan.se
Tel: 010-288 00 26

4. Gå med i styrelsen 
Är du intresserad av styrelsearbete, lära känna dina grannar och få en möjlighet att påverka vårt gemensamma boende? Då bör du överväga att anmäla intresse för att gå med i styrelsen! 
Inför årsstämman behöver valberedningen få intresseanmälningar på de som vill engagera sig i styrelsen. Mejla till valberedningen@bjorkslingan.se