Information från valberedningen

Skrivet 2021-05-02

Vi behöver nya ledamöter till styrelsen!

Hej medlemmar i BRF Björkslingan,

Vi vill påminna om att det behövs ett par nya ledamöter till Björkslingans styrelse.

Att välja att bosätta sig i en bostadsrätt innebär, som ni alla vet, att man blir medlem i en förening där vi gemensamt äger fastigheterna vi bor i. Det innebär också att vi alla har ett ansvar att bidra till arbetet med att driva och utveckla vår förening. 

Nedan finns en beskrivning av vad styrelsearbetet innebär. Maila oss snarast på valberedningen@bjorkslingan.se om du kan tänka dig att sitta i styrelsen. Och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. 

Med vänliga hälsningar 
Valberedningen BRF Björkslingan
Anna Almqvist, Camilla Eriksson och Fredrik Wassermeyer 

Vad innebär styrelsearbetet?

Vår bostadsrättsförening har såväl ekonomisk som teknisk förvaltning från Nabo. Styrelsens arbete handlar därför främst om att samordna, projektleda och ta beslut i olika viktiga frågor. Exempel på arbetsuppgifter:

  • Beslut, uppstart och samordning av olika projekt
  • Agera som beställare och hålla kontakt med förvaltare och andra leverantörer
  • Svara på frågor från medlemmar, hyresgäster och mäklare
  • Godkänna renoveringsansökningar eller ansökan om medlemskap i föreningen

Styrelsen har en bra gemenskap och har normalt möte en gång i månaden. (för närvarande sker mötena digitalt för att minska smittrisken). Föreningens årsstämma beslutar om storleken på styrelsens ersättning (för innevarande år motsvarar ersättningen till styrelsen fyra prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter).

Vem är du?

Det krävs inga speciella kunskaper eller erfarenheter för att få bli ledamot i styrelsen. Det viktiga är att du är intresserad och vill bidra till att göra vår förening ännu bättre!

Det bästa är naturligtvis om vi kan få ihop en styrelse med bra bredd och varierande intressen. Välkommet är intresse för och/eller vilja att lära sig mer inom något eller några av områdena: 

  • Ekonomi (ej löpande mer strategiskt)
  • Administration
  • Trädgårdsfrågor
  • It-kunskaper

Valberedningen behöver också bli fler!

Valberedningens har en central roll i en förening. Den främsta uppgiften är att nominera förtroendevalda till styrelsen och presentera dem för årsstämman.

Här kan du påverka och lägga grunden för en bra styrelse!