Nyhetsbrev april 2022

Skrivet 2022-04-13
  1. Skyddsrum

Vi har idag fem skyddsrum i vår förening och de ligger i portarna på Svalövsvägen 4, Svalövsvägen 12, Halmstadsvägen 46, Halmstadsvägen 48 och Simrishamnsvägen 1-3 – det stora cykelförrådet. Tre av skyddsrummen hyrs i dagsläget ut som förråd men hyresgästerna är enligt avtal skyldiga att i fall av beredskapsläge utrymma dem inom 48 timmar.

Skyddsrummen besiktigades av MSB senast 2019/2020.

  1. Förslag inför städdag

Nu är det dags att förbereda vår utemiljö inför våren och sommaren, denna gång med efterföljande fika och korvgrillning! Vi tar ett gemensamt tag och sopar av gångar, plockar skräp, krattar bort löv samt ställer ut utemöbler. Det kommer att finnas en åtgärdslista med punkter att ta sig an.

Precis som tidigare får enbart cyklar och barnvagnar förvaras i våra gemensamma cykelförråd. Vi vill därför att du märker din cykel/barnvagn med namn och datum. 

På grund av föreningens tidigare höga kostnader för återvinning, kommer det INTE finnas möjlighet att slänga farligt avfall (färg, kemikalier, batterier, etc), elavfall samt vitvaror. Vänligen respektera detta! Container för grovsopor samt BIG BAG för kompost kommer att finnas. 

Inför städdagen vill vi gärna ha förslag på diverse olika åtgärder som vi skulle kunna göra på städdagen. Mejla era förslag till styrelsen@bjorslingan.se

  1. Stamspolning 

Enligt vår underhållsplan är det i år dags att spola våra stammar för att undvika problem med stopp i avloppen. I samband med detta behöver entreprenören komma in i alla lägenheter för att få jobbet gjort. Mer information kommer att skickas ut i god tid innan det är dags. 

  1. Motioner

Styrelsen tackar för alla inkomna motioner! Dessa kommer att presenterar på kommande årsstämma. 

  1. Årsstämma 

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 9/6 kl. 18.00. Kallelse och mer information kommer. 

  1. Engagera er 

Stort tack till alla er som engagerar er i vår förening genom att exempelvis skicka förslag, vara med i trädgårdsgruppen eller bidra till en god grannsämja. 

Vi vill fortsätta uppmana till engagemang. Några kanske exempelvis vill måla om i cykelförråden, starta en festkommité eller någon form av gruppaktivitet. Vi kan bidra med finansiering och kommunikation kring förslag som gynnar alla våra medlemmar! 

  1. Glad Påsk

Styrelsen vill önska alla våra medlemmar och hyresgäster en Glad Påsk!