Störningsjour, Svenska störningsjouren AB
Tel: 08-56821400


Fastighetskötsel (felanmälan kl. 07-16)

Nabo är våra vaktmästare som åker ut och åtgärdar fel. Du kan kontakta Nabo ex. om lampor är sönder i allmänna utrymmen, vid problem med sopkärl eller om du blivit sambo och behöver ny namnskylt på dörren, d.v.s. om något föreningen är ansvarig för att tillhandahålla inte fungerar eller måste ändras.

felanmalan@bjorkslingan.se
Tel: 010-288 00 26


Jour (felanmälan kl. 16-07 samt helger)

Jouren används för akuta fel. Dit hör ärenden där det finns risk för personskada eller skada av fastigheten. Om jouren kallas ut vid fel som inte är akuta är det den som beställt ut jouren som står för kostnaden.

Tel: 010-288 00 26


Nabo: Ekonomisk förvaltare (bl a avgifts- och hyresavier)
Nabo
www.nabo.se/kontakt
010-288 00 00 vardagar kl.09.00–11.30


Fel i kringmiljö
Stockholms stad
Tel: 08-651 00 00
Stockholm stads Tyck till


Valberedningen
valberedningen@bjorkslingan.se


Mäklarbild och digital medlemsansökan
www.maklarservice.com


Övriga frågor
Styrelsen
styrelsen@bjorkslingan.se
Då styrelsen består av bostadsrättsägare i föreningen, som engagerar sig på sin fritid, ger vi svar inom en vecka. Under semestertider kan det ibland ta längre tid, beroende på ärendet.