Störningsjour, Svenska störningsjouren AB
Tel: 08-56821400


Fastighetskötsel (felanmälan kl. 07-16)

Energibevakning AB är våra vaktmästare som åker ut och åtgärdar fel. Du kan kontakta Energibevakning ex. om lampor är sönder i allmänna utrymmen, vid problem med sopkärl eller om du blivit sambo och behöver ny namnskylt på dörren, d.v.s. om något föreningen är ansvarig för att tillhandahålla inte fungerar eller måste ändras.

Energibevakning
Att: Fredrik Marin
Ellen Keys gata 31
129 52 Hägersten
felanmalan@bjorkslingan.se
Tel: 08-647 66 10


Jour (felanmälan kl. 16-07 samt helger)

Jouren används för akuta fel. Dit hör ärenden där det finns risk för personskada eller skada av fastigheten. Om jouren kallas ut vid fel som inte är akuta är det den som beställt ut jouren som står för kostnaden.

Tel: 0771-47 66 10


Kameral förvaltning (hyres‐ och avgiftsavier)
SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) t.o.m. den 31/12-2019
kundtjanst@sbc.se
Tel: 0771-722 722
Kundtjänst har öppet kl. 7.00-21.00 alla vardagar

Ny ekonomisk förvaltare från den 1/01-2020
Nabo
www.nabo.se/kontakt
010-288 00 00 vardagar kl.09.00–11.30


Fel i kringmiljö
Stockholms stad
Hemsida med formulär för felanmälan.
Tel: 08-651 00 00


Valberedningen
valberedningen@bjorkslingan.se


Övriga frågor
Styrelsen
styrelsen@bjorkslingan.se
Då styrelsen består av bostadsrättsägare i föreningen, som engagerar sig på sin fritid, ger vi svar inom en vecka. Under semestertider kan det ibland ta längre tid, beroende på ärendet.