För att våra innergårdar ska hållas fina utan att det kosta föreningen en alltför stor slant måste vi alla hjälpas åt. Föreningen har en aktiv trädgårdsgrupp som tacksamt tar emot nya medlemmar. Om intresse finns, mejla tradgardsgruppen@bjorkslingan.se.

Grillen

Föreningen har en gemensam grill som du gärna får låna om du vill grilla, kom ihåg att återställa den i det fina skick du fann den i.

Fest och trivsel i föreningen

Om du tycker att det skulle vara trevligt med en gemensam fest eller träff med föreningens medlemmar är du välkommen att ta initiativ till detta. Kontakta styrelsen@bjorkslingan.se så kan vi diskutera förslaget utifrån kostnader och möjligheter.