Mäklarbild och digital medlemsansökan

www.maklarservice.com


Vanliga frågor

Se svaren på de vanligaste frågorna nedan. Svaren är sorterade under:

  1. Allmänt och tekniskt
  2. Ekonomi, avgifter
  3. Bostadsrätter
  4. Genomförda fastighetsåtgärder
  5. Planerade fastighetsåtgärder

1. Allmänt och tekniskt

Fastighetens byggnadsår 1949

Förvärvsdatum 9 november 2009

Uppvärmning Fjärrvärme, en undercentral per huskropp (fem totalt)

Antal lägenheter 119 

Antal lokaler 7

Tre av dessa är skyddsrum som hyrs ut som lager/förråd

En är en uthyrd kontorslokal

Antal extra förråd för uthyrning 2 (fd. nedkast för hushållssopor)

Antal hyresrätter 19 (av ovan 119)

Garageparkering 7 garage finns från 600-800:-/mån. Kölista finns. Räkna med lång väntetid.

Parkering Parkering mot avgift (Stockholm Stad) på gatan. Notera att det är parkeringsförbud en dag per vecka under vinterhalvåret.

Åkta bostadsrättsförening Ja

Teknisk förvaltning Fastighetsskötsel: AB Energibevakning. Hemsida, www.energibevakning.com

Tekniska frågor: SBC, www.sbc.se

Radonmätning Mätningar har utförts i ca 22 lägenheter och låga värden 20-90 Bq/m3 har uppmätts i lägenheterna.

Källarförråd Varje lägenhet har ett källarförråd och ett litet matförråd i källaren.

Barnvagnar och cyklar Kombinerat barnvagns- och cykelrum finns i alla trapphus utom Simrishamnsvägen 7. Boende på adressen hänvisas istället till ett större som finns på gaveln vid Simrishamnsvägen 1. Övriga på Simrishamnsvägen 1-13 har också tillgång till detta cykelrum.

Tvättstuga Föreningens tvättstuga ligger på Svalövsvägen 2.

Övriga allmänna utrymmen Allmänt utrymme med soffor och bokhylla finns utanför tvättstugan.

Ventilation Lägenheterna har självdrag. Boenden får inte ha motordrivna köksfläktar inkopplade på föreningens ventilationssytem.


2. Ekonomi, avgifter

Ekonomisk förvaltning SBC. Hemsida, www.sbc.se

Månadsavgift Ring SBC kundtjänst 0771-722 722 eller maila kundtjänst@sbc.se. Skriv att det rör Brf. Björkslingan.

Ingår i månadsavgift Vatten, värme och bredband (inkl IP-telefoni) via Telenor. De boende behöver inte bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring då det ingår i Brf:ens försäkring .

TV Via Telenor. Kanaler utöver 1, 2 och 4 ingår ej i avgiften.

Bredband Bredband 100/100 inklusive IP-telefoni ingår i avgiften. Abonnemang via Telenor.

Andelstal Ring SBC kundtjänst 0771-722 722 eller maila kundtjänst@sbc.se. Skriv att det rör Brf. Björkslingan.

Förmögenhetsvärde Ej aktuellt

Kapitaltillskott Ring SBC kundtjänst 0771-722 722 eller maila kundtjänst@sbc.se. Skriv att det rör Brf. Björkslingan.

Inre reparationsfond Finns ej.

Tomtavgäld Kontrakt skrivs på 10 år och förnyades 2017 utan höjd avgift.


3. Bostadsrätten

Pantsättning, förmögenhetsvärde och bostadsrättsinnehavare 

För mäklarbild och digital hantering av överlåtelsehandlingar gå till denna sida https://www.sbc.se/kontakt/maklarservice/

Det går även att ringa SBC kundtjänst på 0771-722 722 eller mejla kundtjänst@sbs.se, ange att det rör Brf Björkslingan. Skicka sedan ett mail till styrelsen@bjorkslingan.se så går attesterare in och granskar och godkänner överlåtelsehandlingen.

Juridisk person som ägare Jurdisk person godkänns inte som medlem.

Delat ägande Godkänns under förutsättning att den som bor i lägenheten äger minst 10 %

Avgift vid överlåtelse Betalas av köparen med 2,5 % av gällande basbelopp

Medlemsansökan Hanteras vid nästkommande styrelsemöte, styrelsen ses ungefär 1 gång/månad..


4. Genomförda fastighetsåtgärder

Obligatorisk ventialtionskontroll 2018
Upprustning av gård och lekplatser 2017
Fullständig nedisning och återgjutning av samtliga balkonger 2016-2017
Byte av portar och införande av Aptus låssystem 2016
Byte av samtliga fem undercentraler 2013-2015
Automatisk belysning för källargångar, cykelrum och garage 2013
Obligatorisk ventialtionskontroll 2013
Stambyte och renovering av badrum 1999-2002

Övriga åtgärder: Se senaste årsredovisningen från föreningen.


5. Planerade fastighetsåtgärder

Övrigt underhåll: En underhållsplan för de närmaste 20 åren finns framtagen.