Mäklarbild och digital medlemsansökan

www.maklarservice.com


Vanliga frågor

Se svaren på de vanligaste frågorna nedan. Svaren är sorterade under:

  1. Allmänt och tekniskt
  2. Ekonomi, avgifter
  3. Bostadsrätter
  4. Genomförda fastighetsåtgärder
  5. Planerade fastighetsåtgärder

1. Allmänt och tekniskt

Fastighetens byggnadsår 1949

Förvärvsdatum 9 november 2009

Uppvärmning Fjärrvärme, en undercentral per huskropp (fem totalt)

Antal lägenheter 119 

Antal lokaler 7

Tre av dessa är skyddsrum som hyrs ut som lager/förråd

En är en uthyrd kontorslokal

Antal extra förråd för uthyrning 2 (fd. nedkast för hushållssopor)

Antal hyresrätter 18 (av ovan 119)

Garageparkering 7 garage finns från 600-800:-/mån. Kölista finns. Räkna med lång väntetid.

Parkering Parkering mot avgift (Stockholm Stad) på gatan. Notera att det är parkeringsförbud en dag per vecka under vinterhalvåret.

Åkta bostadsrättsförening Ja

Teknisk förvaltning & Fastighetsskötsel: Nabo. www.nabo.se

Radonmätning Mätningar har utförts i ca 22 lägenheter och låga värden 20-90 Bq/m3 har uppmätts i lägenheterna.

Källarförråd Varje lägenhet har ett källarförråd och ett litet matförråd i källaren.

Barnvagnar och cyklar Kombinerat barnvagns- och cykelrum finns i alla trapphus utom Simrishamnsvägen 7. Boende på adressen hänvisas istället till ett större som finns på gaveln vid Simrishamnsvägen 1. Övriga på Simrishamnsvägen 1-13 har också tillgång till detta cykelrum.

Tvättstuga Föreningens tvättstuga ligger på Svalövsvägen 2.

Övriga allmänna utrymmen Allmänt utrymme med soffor och bokhylla finns utanför tvättstugan.

Ventilation Lägenheterna har självdrag. Boenden får inte ha motordrivna köksfläktar inkopplade på föreningens ventilationssytem.


2. Ekonomi, avgifter

Ekonomisk förvaltning Nabo. www.nabo.se

Månadsavgift Mejla Nabo på avgifthyra@nabo.se. Skriv att det rör Brf. Björkslingan. Eller använd mäklarservice.com

Ingår i månadsavgift Vatten, värme och bredband (inkl IP-telefoni) via Ownit. De boende behöver inte bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring då det ingår i Brf:ens försäkring .

TV Via Ownit. Ingår ej i månadsavgiften.

Bredband Bredband utgör en obligatorisk kostnad som aviseras tillsammans med avgiften. Abonnemang via Ownit.

Andelstal Använd mäklarservice.com och uppge Björkslingan.

Förmögenhetsvärde Ej aktuellt längre.

Kapitaltillskott Använd mäklarservice.com och uppge Björkslingan.

Inre reparationsfond Finns ej.

Tomtavgäld Förnyades 2018.


3. Bostadsrätten

Pantsättning, förmögenhetsvärde och bostadsrättsinnehavare 

För mäklarbild och digital hantering av överlåtelsehandlingar använder föreningen sig av mäklarservice.com. Uppge Björkslingan.

Juridisk person som ägare Jurdisk person godkänns inte som medlem.

Delat ägande Godkänns under förutsättning att den som bor i lägenheten äger minst 10 %

Avgift vid överlåtelse Betalas av köparen med 2,5 % av gällande basbelopp

Medlemsansökan Hanteras vid nästkommande styrelsemöte, styrelsen ses ungefär 1 gång/månad..


4. Genomförda fastighetsåtgärder

Byte av avloppsstammar på Svalövsvägen 2-12 2021
Lekplatsen utanför Svalövsvägen 6 åtgärdades enligt regelverk 2020
Sortering av matavfall infördes 2020
Besiktning av samtliga skyddsrum 2019
Utbyte av samtliga sopkärl 2018
Obligatorisk ventilationskontroll 2018
Upprustning av gård och lekplatser 2017
Fullständig nedisning och återgjutning av samtliga balkonger 2016-2017
Byte av portar och införande av Aptus låssystem 2016
Byte av samtliga fem undercentraler 2013-2015
Automatisk belysning för källargångar, cykelrum och garage 2013
Obligatorisk ventilationskontroll 2013
Stambyte och renovering av badrum 1999-2002

Övriga åtgärder: Se senaste årsredovisningen från föreningen.


5. Planerade fastighetsåtgärder

Övrigt underhåll: En underhållsplan för de närmaste 20 åren finns framtagen.