Stadgar

Stadgar Brf Björkslingan

Trivselregler

Trivselregler Brf Björkslingan 20181008

Boendeguide

Boendeguide (PDF)

  • Dokumentet inaktuellt gällande Bredband. Vi har numera avtal med Telenor som ingår i avgiften.
  • Vi har bostadsrättstillägg för samtliga 119 lägenheter (Behöver alltså ej betala bostadsrättstillägg i hemförsäkringen)

Utemiljö och sophantering (PDF)

Årsredovisning

* Årsstämma 2020

* Årsredovisning 2019

* Årsstämma 2019

* Årsredovisning 2018

* Årsstämma 2018

* Årsredovisning 2017

* Årsstämma 2017

* Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsstämma 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Ekonomisk plan

Ansökningar och blanketter

Ansökan om andrahanduthyrning

Ansökan renovering

* Störningsanmälan

Regler och bestämmelser

* Trivselregler Brf Björkslingan 20181008

Boendeguide

* Störningsjour – Svenska Störningsjouren, 08-56821400, dygnet runt.

* Guide till underhållsansvar (PDF)

Övrigt

Utemiljö och sophantering

Guide till underhållsansvar

Om självdragsventilation