Dom i mark- och miljödomstolen ang studenthusen

Skrivet 2018-02-01

Föreningen har under 2017 fortsatt följa ärendet angående planen att bygga två nya bostadshus angränsande till föreningens tomt. I enlighet med beslutet på årsstämman så har föreningen lämnat in synpunkter på ärendet och kommer fortsätta arbetet med hjälp av föreningens jurister på SBC.

Här kan ni läsa dokumentet från domstolen: Dom i Mark- och miljödomstolen