Inbjudan till städdag

Skrivet 2018-04-25
Inbjudan till städdag

Nu är det dags för vårstädning!

Städdagen är söndagen den 6 maj kl.11.00 – samling utanför tvättstugan.

Vi tänker ta ett gemensamt tag och sopa av gångar och trottoarer, plocka skräp och kratta m.m. för att öka trivseln för alla.

Vi vill att ni rensar barnvagnsrummen och märker din cykel/barnvagn. Omärkta cyklar och barnvagnar kommer att tas om hand och de forslas bort efter 3 månader.

Container för grovsopor kommer (som vanligt) samt BIG BAG för ditt elskrot.

Inbjudan till städdagen:städdag060518