Stambytet på Svalövsvägen: Åtgärder och tidsplan

Skrivet 2020-12-06

FÖRLÄNGD TÖMNINGSTID FÖR KÄLLARFÖRRÅD

Efter avstämning med Nabo har sista datum för tömning flyttats fram till trettondagen den 6 januari. Denna förlängning görs för att undvika trängsel i källargångarna i samband med rensning och flytt och därmed undvika potentiell spridning av covid-19, så vänta inte för länge med att packa ihop era saker.

Det som gäller är alltså att på Svalövsvägen 8-12 måste samtliga förråd och cykelrum tömmas. På Svalövsvägen 2-6 gäller tömning endast förråden 453, 454 och 462. Övriga boende på Svalövsvägen 2-6 behöver täcka in sina förråd då det kommer att bli väldigt dammigt. Förråden på 2-6 kommer under projektperioden enbart kunna nås genom kontakt med Saneco: Linus Holmqvist, 073-424 30 98, linus.holmqvist@sanecobygg.se

TILLFÄLLIG FÖRVARING

För de som behöver ett tillfälligt förråd under perioden står föreningen för hyran på källarförråd om 3 m2 under perioden 2020-12-17 till 2021-04-11 hos Shurgard på Madenvägen 13 i Sundbyberg. I hyran ingår försäkring till ett värde upp till 19 999 kr. Om arbetet av någon anledning skulle förlängas kommer även hyrestiden förlängas.

Vill du ha ett tillfälligt förråd måste du kontakta styrelsen senast söndag den 13/12 via mail, styrelsen@bjorkslingan.se eller genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda vid tvättstugan – ange namn och adress.

GROVSOPOR

Det kommer att finnas en container för grovsopor tillgänglig 11-15 december om ni vill passa på att rensa i era förråd inför flytten. Containern står kvar tills den är fylld, minst till 15/12. Observera att vi inte längre kan samla in elektronikskrot.

CYKELRUM 

Tack till alla er som har märkt upp sina cyklar och föremål! Omärkta föremål kommer att flyttas och tas i förvar tills vidare. 

Alla cyklar och föremål på Svalövsvägen 8-12 måste vara förflyttade senast den 6/1. Alla boende på Svalövsvägen 8-12 får därför tillgång till det stora cykelrummet på Simrishamnsvägen 1 (via den vanliga blå låsbrickan) från och med den 21/12. 

Boende på Simrishamnsvägen kommer snart att få information gällande förflyttning av föremål och cyklar i de olika cykelrummen som finns på Simrishamnsvägen.

TIDSPLAN 

Som tidigare nämnts kommer arbetet att pågå 2021-01-11 till 2021-04-09, vardagar 07.00-18.00. Tvättstugan kommer inte att beröras av arbetet och kan användas som vanligt.

2020-12-11 Skräpcontainer kommer finnas på plats för boende på Svalövsvägen som vill rensa sina källarförråd.

2020-12-12 Sista dag att anmäla till styrelsen att man behöver ett tillfälligt förråd.

2020-12-17 Tillgång till förråd på Shurgard för de som anmält att de vill ha ett tillfälligt förråd. 

2020-12-21 De som behöver tömma cykelrummen får tillgång till cykelrummet på Simrishamnsvägen 15/12.

2021-01-06 Sista dagen för tömning av förråd och cykelrum för de som berörs av detta på Svalövsvägen. 

2021-01-11 Arbetet påbörjas