Nyhetsbrev oktober 2021

Skrivet 2021-10-10

1. Belysning
Vi vill passa på att tacka uppmärksammade medlemmar som hör av sig angående att vår utebelysning inte fungerar som de ska. Detta har varit, och är, en prioriterad fråga för oss i styrelsen. Tyvärr rör det sig om en avgrävd kabel i samband med stambytet på Svalövsvägen, vi väntar på att Saneco som gjorde stambytet ska åtgärda detta.

2. Installation av temperaturgivare
För att komma till bukt med värmen i våra lägenheter vill vi kartlägga hur det är idag i utvalda lägenheter fördelat på våra fem huskroppar med hjälp av att installera temperaturgivare. Innan vi erbjuder detta till enskilda medlemmar vill vi uppmana våra medlemmar att höra av er om ni har intresse för att att få en temperaturgivare installerad i er lägenhet, styrelsen@bjorslingan.se.

Läs mer på: https://smartafastigheter.stockholmexergi.se/

3. Matavfall
Provtiden för sortering av matavfall har gått och vi tar gärna emot synpunkter och tankar från er via mejl, styrelsen@bjorslingan.se.

4. Städdag lördag 13/11
Höstens städdag kommer att äga rum lördag 13/11, denna gång med efterföljande fika och korvgrillning!
Inför städdagen vill vi gärna ha förslag på diverse olika åtgärder som vi skulle kunna göra på städdagen. Mejla era förslag till styrelsen@bjorslingan.se.

Vi vill även att ni märker upp era cyklar med namn och adress, de som inte är märkta kommer att omhändertas av styrelsen.
Det kommer även ske en utrensning av böcker i bokhyllan utanför tvättstugan, passa på att ta de böcker ni vill innan städdagen.

5. Motioner
Vi vill uppmana er att skicka in motioner för att ta upp på nästa årsstämma.

6. Engagera er
Stort tack till alla er som engagerar er i vår förening genom att exempelvis skicka förslag, vara med i trädgårdsgruppen eller bidra till en god grannsämja.

Vi vill fortsätta uppmana till engagemang. Några kanske exempelvis vill måla om i cykelförråden, starta en festkommité eller någon form av gruppaktivitet. Vi kan bidra med finansiering och kommunikation kring förslag som gynnar alla våra medlemmar!

Vänligen,

Styrelsen