Nyhetsbrev Brf Björkslingan december 2022

Skrivet 2022-12-28
 1. Städdag

Tack för en god uppslutning på städdagen. Vi fick mycket gjort, bland annat räfsande av löv, plockande av skräp, fix i rabatter, fix i lekpark och sandlåda samt byggande av en ny spaljé vid matavfallsstationen vid Halmstadsvägen. Dessutom grillades det korv och fikades med trevliga samtal mellan oss grannar. Tack för en trevlig dag!

 1. Byte av bredbandsleverantör – Ownit

Bytet av bredbandsleverantör har genomförts. Vi har förstått att informationsutskicket från Ownit kommit väldigt sent till vissa boende. Detta verkar ha berott på förseningar hos PostNord. Informationen som skickades hem sattes därför också upp på portarna. Kontakta Ownit om du har frågor om bytet eller vill beställa hjälp med installation. 

Efter bytet fick våra porttelefoner också nytt telefonnummer. Du kan ringa dig själv genom porttelefonen så ser du just din porttelefons nya nummer och kan lägga till det i telefonboken. 

 1. Avgiftshöjning 

Styrelsen har gjort en bedömning av föreningens ekonomi och beslutat att från den 1:a januari 2023 höja årsavgiften med 5 %. Detta innebär en höjning av månadsavgiften på mellan 65-320 kr, beroende på din bostadsrätts nuvarande årsavgift.

Som underlag till beslutet har vi haft den avgiftsanalys som vår ekonomiska förvaltare Nabo har tagit fram och som har en känslighet för ränteökningar. På grund av dagens osäkra ekonomiska läge och uppdateringar i vår underhållsplan, så har vi beställt en uppdatering av avgiftsanalysen som dock inte är klar ännu. När vi har ett uppdaterat underlag kommer vi att fatta beslut om huruvida det behöver göras ytterligare höjningar under året.

 1. Motioner

Medlem som önskar få en fråga behandlad vid föreningsstämman skall anmäla detta senast den 15 mars, 2023. Motioner/förslag inkomna efter detta datum kommer ej att tas i beaktande.

Skicka motionen till styrelsen@bjorkslingan.se eller lägg den i föreningens brevlåda vid tvättstugan. För att motionen ska vara giltig måste den innehålla medlemmens namn, adress, lägenhetsnummer (det ni hittar på er dörr) och datum.

 1. Stamspolning

Stamspolningen är nu avslutad med god uppslutning. Tack för gott samarbete! 

 1. Info om uppmärkta cyklar

Under städdagen markerade vi cyklar som stod parkerade i våra cykelrum samt utanför i cykelstället. De cyklar där lappen sitter kvar kommer styrelsen att beslagta och förvara i 6 månader innan föreningen har rätt att göra sig av med dem på lämpligt vis.

 1.  Nedfallna grenar

Efter snöfallet för ett par veckor sedan föll en stor mängd grenar och träd på föreningens tomt. Vi har med hjälp av en arborist kunnat beskära och se över träden på vår mark vid ett par tillfällen hittills. Arbetet är ännu inte helt färdigt men snart så! Bland annat finns en avspärrning vid lekplatsen mellan Halmstadsvägen/ Svalövsvägen som rör den stora eken. 

 1. Renoveringsbehov av hyresrätter under kommande året

Föreningen som hyresvärd har skyldighet att se över våra hyreslägenheters skick samt underhåll. Under kommande år kommer flertalet lägenheter att renoveras i samråd med styrelsen och den boende. Projektledare Tony Fjällström arbetar för Nabo och har stor erfarenhet inom området.

 1. Nya rutiner kring ansökan om andrahandsuthyrning

Nu kan ni ansöka om att hyra ut i andrahand via Nabo-portalen. Ni loggar in på Nabo.se med BankID och ansöker via ”min lägenhet” – där finns en knapp – ansök om andrahandsuthyrning. Då skapas ett ärende till där ni kan kommunicera med styrelsen och få beslut i ärendet. 

 1. Ventilation och kalla lägenheter

Vi är många som upplever kalla lägenheter nu när kylan slagit till. Vi vill informera om att det finns en pågående utredning kring de extremfall som finns i föreningen men till er andra vill vi komma med lite tips. Kanske självklart för vissa medan vi andra lätt blir hemmablinda.

Till dig med gammalt kallskafferi; kom ihåg att stänga dörren! Det hjälper mycket mot kallraset som kommer därifrån. I vissa lägenheter har skafferiet tagits bort och tilluftsventilen leder rakt in i lägenheten. Vi rekommenderar att detta åtgärdas för att minska kallras.

Ni som har tilluftsventiler i överkant på fönstret vill vi påminna att detta luftflöde går att justera genom att skruva lös och skjuta ventilen i sidled.

Kom ihåg att se över era tätlister kring fönster och balkongdörr. Nya fräscha går enkelt att köpa och byta ut vid behov. 

 1. Egna initiativ och engagemang 

Stort tack till alla er som engagerar er i vår förening genom att exempelvis skicka förslag, vara med i trädgårdsgruppen eller bidra till en god grannsämja. Vi vill uppmana till engagemang! Några kanske exempelvis vill ordna en gårdsfest, starta en facebook-grupp, anordna en loppis eller fixa med någonting på våra gemensamma gårdar.
Vi kan bidra med finansiering och kommunikation kring förslag som gynnar alla våra medlemmar! 

GOD FORTSÄTTNING OCH GOTT NYTT ÅR!