Nyhetsbrev Mars 2023

Skrivet 2023-03-07
  1. Motioner 

Medlem som önskar få en fråga behandlad vid föreningsstämman skall anmäla detta senast den 15 mars, 2023. Motioner/förslag inkomna efter detta datum kommer ej att tas i beaktande.

Skicka motionen till styrelsen@bjorkslingan.se eller lägg den i föreningens brevlåda vid tvättstugan. För att motionen ska vara giltig måste den innehålla medlemmens namn, adress, lägenhetsnummer (det ni hittar på er dörr) och datum.

  1. Städdag lördag 22/4 kl. 10.00 

Varmt välkomna att delta på årets vårstäddag lördag den 22/4 kl. 10.00! 

Inbjudan kommer aviseras i trappuppgångarna. Om ni redan nu har idéer på vad vi kan göra får ni gärna skriva till oss på styrelsen@bjorkslingan.se. 

  1. Årsstämma onsdag 7/6 kl. 18.00 

Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 7/6 kl. 18.00. Kallelse och mer information kommer.

  1. Gå med i styrelsen 

Är du intresserad av styrelsearbete, lära känna dina grannar och få en möjlighet att påverka vårt gemensamma boende? Då bör du överväga att anmäla intresse om att gå med i styrelsen! 

Inför årsstämman behöver valberedningen få in intresseanmälningar på de som vill engagera sig i styrelsen. Mejla till valberedningen@bjorkslingan.se.  

  1. Sopnedkast 

Någon har slängt flertalet svarta säckar antagligen fyllda med byggskräp samt parkettgolv (långa bitar) rätt ned i slukhålet på Halmstadsvägen 46 som nu nästan är helt fullt. 

Det är endast hushållsavfall som får slängas i dessa nedkast, grovsopor slängs på miljöstationer.