Nyhetsbrev Brf Björkslingan Juli 2023

Skrivet 2023-07-24

1. Grilla i sommar
På hörnet av Svalövsvägen 12 står vår gemensamma grill som kan användas av alla boende i Björkslingan. Använd eget kol och gör rent grillen efteråt. Det finns en plåthink där endast släckt aska får slängas – ej glöd eller andra sopor! 
Observera att det råder eldningsförbud i Stockholm. Grillning i fast anordning är tillåten under säkra former. Det måste alltid finnas tillgång till vatten i direkt anslutning till grillen, alternativt brandfilt. Grillen får inte lämnas utan uppsikt så länge kolen glöder. 

2. Extra hämtning av matavfall
Eftersom värmen påverkar lukten från kärlen för matavfall har vi under sommaren extra sophämtning just av matavfall, två gånger i veckan.
Vid renovering av lägenheten, tänk på att du inte får slänga avfall från det i våra sopnedkast – det är endast till för hushållssopor. Sådant avfall måste forslas till en återvinningscentral. På Stockholm vatten & avfalls webbplats kan du se var de finns.

3. Har du en portnyckel?
Till varje lägenhet ska det finnas en portnyckel, alltså en nyckel som kan användas i det vanliga låset på porten om det elektroniska låssystemet inte fungerar. Om du inte har en sådan kan du på egen bekostnad beställa sådana från Nabo (felanmalan@bjorkslingan.se).

4. Om störningar mellan grannar
Husen i vår förening är gamla och ljudisoleringen är dålig. Ljud hörs lätt såväl mellan lägenheter som från trapphus. Under sommaren sprids ljud extra mycket med öppna fönster och balkongdörrar. Var medveten om detta i din vardag, och om du planerar något som medför särskilt höga ljud, berätta för dina grannar i förväg genom till exempel en lapp i entrén, så att en dialog blir möjlig.
Om du störs av någon granne – knacka på! De allra flesta vill ta hänsyn, men det kan vara svårt att förstå hur ljud uppfattas hos någon annan. Vissa ljud måste dock kunna accepteras.
Om du inte får något gehör hos din granne, kontakta störningsjouren. På så sätt får vi också dokumentation om störningarna skulle upprepas. Observera dock att varje ärende hos störningsjouren utgör en kostnad för oss medlemmar.

5. Viktig information om vad som händer i höst
Fräscha ventiler till alla element
Under de senaste två vintrarna har vi kunnat konstatera att värmen i fastigheterna varierar oacceptabelt mycket mellan lägenheter. Eftersom tidigare åtgärder inte har lett till någon tydlig förbättring påbörjar vi i september ett större arbete med att få bukt med problemet. I samband med detta kommer alla element i föreningen att få nya ventiler – såväl elementen i lägenheterna som i våra gemensamma utrymmen.
Först ska våra värmecentraler gås igenom ordentligt, sedan görs en injustering av värmen i två steg: första gången då det fortfarande är varmt ute, och en andra gång då det blivit kallt och värmesystemet har slagits på. Båda dessa injusteringar kräver besök i lägenheterna, och vid ett av dessa besök byts ventilerna på elementen ut. Mer information kommer när vi har datum för när besöken ska ske.

Ventilationskontroll
I höst är det också dags för OVK, den obligatoriska ventilationskontroll som alla bostadsrättsföreningar måste göra på regelbunden basis. Då kommer alla att få besök för kontroll av ventilerna i lägenheten. Mer information kommer när vi har datum för när besöket ska ske.

Renovering av ateljéfönster och garagedörrar
I samband med utredningen av statusen på våra fasader kom det fram att de lutande fönstren som hör till lägenheterna på Simrishamnsvägen med ateljé är i behov av renovering. Detta kommer att göras under tidig höst. Även garagedörrarna kommer att målas om. De som är direkt berörda kommer att få mer detaljerad information inför starten.