Tillfälligt avbrott i tillgången till varmvatten

Skrivet 2023-07-27

Stockholm Exergi kommer att någon gång under perioden 31/7 till 4/8 2023 byta energimätare i vår fjärrvärmecentral på Simrishamnsvägen. Under bytet kommer det att vara avbrott i fjärrvärmeleveransen till fastigheten i ca 15-30 minuter. Det innebär att värme och varmvatten inte kommer att vara tillgängligt under avbrottet.

Syftet med bytet är att säkerställa korrekt mätning enligt Stockholm Exergis riktlinjer och gällande myndighetskrav som fastställer hur ofta utrustningen ska bytas.

Om du har några frågor, kontakta ONE Nordic AB som är Stockholms Exergis underleverantör, på 0771-30 43 94 eller mejla stockholm.exergi@one-nordic.se