Nyhetsbrev #2 November 2023

Skrivet 2023-11-28

1. Pågående radonmätning
Enligt lag är vi skyldiga att regelbundet mäta radonhalten i våra fastigheter. Nabo delar därför just nu ut mätdosor i ett antal lägenheter i enlighet med befintliga regler. Eftersom deras förra avisering gjordes med kort varsel kommer de en andra gång den 7 december. Alla som är berörda kommer att få en avisering en vecka innan i brevlådan. Om du inte kan vara hemma den dagen kan du lämna en uppmärkt nyckel i styrelsens brevlåda utanför tvättstugan senast den 6 december. OBS! Alla lägenheter som får en avisering måste ta emot dosorna, annars ogillas mätningen i hela föreningen.

2. Utemiljödag 11/11
Tack till alla som deltog på hösten utemiljödag, vilka fina resultat vi lyckades åstadkomma! 
Tyvärr var vi inte så många som vi hade hoppats denna gång och vi uppmanar verkligen alla medlemmar att delta på våra gemensamma utemiljödagar. Nackdelen då vi inte blir så många är att fler uppgifter behöver lösas av inhyrda krafter, vilket resulterar i högre kostnader för oss alla. 
Till våren tar vi nya tag och hoppas på ett större engagemang! 

3. Nya träd
Nya träd är nu planterade för att ersätta träd som tidigare dött eller fallit. En oxel, en silverlind, två körsbärsträd och ett äppelträd kommer att förgylla vår gemensamma utemiljö. 

4. Ateljéfönstren
Renoveringen av ateljéfönster och garageportar är nu i det närmaste färdigt. Besiktning och vissa korrigerande åtgärder har utförts, men det återstår några åtgärder till våren.

5. Värmeprojektet
Värmeprojektet är fortsatt i vänteläge, då det dels behöver vara minusgrader i några dagar, dels måste entreprenören ha tid i schemat att mäta, injustera och installera termostater hos oss. Det finns en risk att vi får vänta lite till. 
Skulle man ha väldigt kallt i sin lägenhet, vänligen skruva först upp plastkåporna som sitter monterade. För maximal värme ska det sitta helt löst, nästan så den ramlar av. (Den får gärna sitta kvar som skydd.) Om detta inte ger tillräcklig värme i lägenheten, kolla (efter någon timme) om elementet är varmt. Är det kallt, vänligen mejla felanmalan@nabo.se. Kolla också tilluftsventiler, dessa kan stängas till lite mer när det är som kallast. 

6. Vad gäller för skyddsrum?
I föreningen har vi fem skyddsrum. Dessa används för annat under fredstider, precis som de flesta andra skyddsrum i Sverige. Skulle läget ändras, och regeringen har meddelat höjd beredskap, ska de göras redo och stå fullt funktionella inom 48 timmar. 
Besök Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida för att lokalisera ditt närmaste skyddsrum. 

7. Uteplatser Simrishamnsvägen
Vi har tidigare haft problem med råttor på Simrishamnsvägen, främst utmed ateljélägenheterna och deras uteplatser. 
Vi vill påminna om vikten att hålla rent på sin uteplats, och att framför allt inte ställa några sopor där! Även grovsopor bör tas om hand inom rimlig tid. 

8. Lekplatserna
Leksaker som sprids utanför sandlådan och lekplatsen snöas igen och körs sönder av bilar eller snöplogen. Vänligen plocka ihop leksakerna när ni lekt klart.