Nyhetsbrev Brf Björkslingan November 2023

Skrivet 2023-11-08

1. Värmesystemet – redo för fas 2
Första fasen av vårt projekt att förbättra temperaturerna i lägenheterna är nu avslutad, endast några element i gemensamma utrymmen är kvar att tas om hand. Tack alla som har varit hemma eller fixat med nyckelöverlämning! Eftersom projektets framgång är beroende av att alla element i föreningen gås igenom är det verkligen ett gemensamt arbete.
Under vintern går vi in i fas 2, vilket innebär ytterligare ett besök i våra lägenheter. Då kommer vi att få de nya termostaterna och en injustering som ska göra att temperaturerna blir jämna. Då besöket är väderberoende kommer det att aviseras endast några dagar i förväg. Om ni planerar att vara bortresta de närmsta månaderna, fundera över hur en nyckelöverlämning kan ske om ni inte är hemma när det blir dags. Vi kommer att meddela via portuppgångar och detta nyhetsbrev så snart vi har ett datum.
Hitta mer information på webbplatsen (nyhet från 11 oktober)

2. Utemiljödag nu på lördag
Påminnelse om att nu på lördag den 11 november är det dags för höstens utemiljödag! Det bjuds på varmkorv, saft och kaffe. Mejla gärna förslag på vad ni skulle vilja att vi gemensamt gör till styrelsen@bjorkslingan.se

3. Plantering av nya träd
Det kommer att planteras nya träd under vecka 45 för att ersätta träd som har dött eller fallit under de senaste åren. En oxel, en silverlind, två körsbärsträd och ett äppelträd kommer att förgylla vår gemensamma utemiljö. 
Vi har beskurit äppelträdet vid svängen Halmstadsvägen och Svalövsvägen, nu ser det fint och välmående ut! 

4. Grovsopor vid sopnedkast 
Det är inte tillåtet att ställa grovsopor vid våra sopnedkast. Det har vid flera tillfällen inträffat vid Simrishamnsvägen. Vänligen påtala detta om du ser någon som ställer grovsopor vid sopnedkasten. 

5. Lämna inte avfall i allmänna utrymmen 
Det är inte tillåtet att lämna skräp och grovsopor i våra allmänna utrymmen. Detta medför en extra kostnad för hela föreningen då vi är tvungna att forsla bort allt som påträffas i exempelvis våra källargångar.