Kallelse till extra föreningsstämma 6 maj

Skrivet 2024-04-20

Det har visat sig att våra stadgar och vår ”Guide till underhållsansvar” inte stämmer överens med varandra. Styrelsen har därför bett vår förvaltare Nabo att ta fram förslag till ny skrivelse till stadgarna. Nabo har också ombetts att ta fram nya skrivelser till paragraferna 45 och 51 så att de ska stämma överens med nu gällande lagstiftning.

För att stadgar ska kunna ändras krävs röstning vid två föreningsstämmor. Vi kallar därför till denna stämma som kommer att föregå vår årliga stämma den 12 juni.

Datum och tid: Måndagen den 6 maj, 2024, kl.18:00 
Plats: Rummet utanför tvättstugan

Kallelse med mer information och bilagor kommer att delas ut i varje medlems lägenhet. De finns också att ladda ner här.

Kallelse (pdf) >

Förslag på ändringar av stadgar (docx) >

Nu gällande stadgar (pdf) >