Ang. stadgeändringsförslaget till årsmötet

Skrivet 2018-05-14

Under förra årsmötet (maj 2017) antogs nya uppdaterade stadgar för föreningen. Dessa stadgar hade uppdaterats i samråd med SBC´s jurist för att ligga i linje med de senaste uppdateringarna i övriga lagar och regler. För att de nya stadgarna ska träda i kraft så behöver årsmötet ta beslut på två på varandra följande möten innan de kan börja gälla.

Juristen skickade även med ett följebrev där han förklarar ändringarna närmare: Följebrev stadgerevision, Brf Björkslingan

Nuvarande stadgar: Stadgar1

Förslag till nya stadgar: Brf Björkslingan, stadgeförslag, version 2