Information om de nya studentbostäderna

Skrivet 2020-06-23

Tre nya hus med totalt 166 stycken studentbostäder på tre fastigheter kommer inom kort börja byggas. I bifogad PDF finner ni mer information. Arbeten som pågår för tillfället är projektering, planering och inköp.

I slutet av juni kommer PEAB att hägna in de tre arbetsområdena. Efter semestern d.v.s. i början av augusti kommer träden på tomterna att avverkas och grundläggningen påbörjas, vilket även omfattar sprängning. Hålen för bergvärme kommer att borras. Dessa arbeten kommer tyvärr att låta.

Innan sprängningen startar kommer alla lägenheter inom en radie av 50 m att besiktigas. Stomresningen i punkthuset beräknas börja v.45.
De tre husen som kommer byggas parallellt blir klara för inflyttning våren/sommaren 2022

Kontaktperson på SSSB:
Projektledare: Maria Hallmans, 070-54 58 123, maria.hallmans@sssb.se

Kontakt med PEAB: bjorkhagen@peab.se