• simrishamnsvägen1

  • bjorkslingan7

  • bjorkslingan1

Välkommen till BRF Björkslingan!

Information till årsmötet

Skrivet 2019-04-01

Alla medlemmar i föreningen är varmt välkomna till föreningens årsmöte torsdagen den 16:e maj kl 18.30 utanför tvättstugan. Läs kallelsen här. Läs information om motioner här.

Du behövs i styrelsen!

Skrivet 2019-04-01

Den 16 maj är det årsmöte. Då väljs årets styrelse för vår bostadsrättsförening. Flera av våra duktiga ledamöter vill fortsätta i styrelsen, men det behövs också nya ledamöter och suppleanter. Att sitta i bostadsrättsföreningens styrelse är en fantastisk möjlighet att: Lära känna sina grannar Påverka och bidra till att förbättra vår förening och allas vår […]

Lämna din synpunkt om ombyggnationen på Halmstadsvägen

Skrivet 2019-04-01

Just nu kan alla lämna sina synpunkter angående detaljplanen till Stadsbyggnadskontoret gällande lägenhetsbygget på Halmstadsvägen. Sista dag att skicka in dina synpunkter är den 9:e april 2019. Se instruktioner i bifogad fil.

Välkommen på gårdsstädning den 14:e april

Skrivet 2019-03-27

Nu är det dags att göra vår utemiljö fin igen inför våren och sommaren! Vi tar ett gemensamt tag och sopar av gångar, plockar skräp, och ställer fram utemöblerna igen. I våra gemensamma cykelförråd får enbart cyklar och barnvagnar förvaras. Vi vill därför att ni inför städdagen rensar barnvagnsrummen och märker din cykel/barnvagn med namn […]

Goda nyheter och ett stort tack

Skrivet 2019-02-05

Nu är vattnet tillbaks i hela fastigheten. Det enda som återstår är jobb med tätning och att fylla igen schaktet, detta ska göras under morgondagen (onsdag). Styrelsen vill rikta ett tack till alla för er förståelse för situationen och ett extra stort tack till Dennis på Simrishamnsvägen 1 för all hans hjälp. Han var en […]

Uppdatering ang vattenläcka

Skrivet 2019-02-04

Vi uppdaterar löpande gällande vattenavstängningen och läckaget. Avstängningen rör endast Simrishamnsvägen 1-13. Det är nu uppgrävt och läckaget är identifierat. Man har fått bila hål på väggen för att komma åt läckaget och att byta röret. Rörmokarna har åkt iväg och hämtade delar och material. Det är avspärrat kring schaktet. Det är prio att få […]

Upphittat: bilnycklar

Skrivet 2019-02-04

Återfås mot beskrivning. Maila till styrelsen@bjorkslingan.se.

Vattnet avstängt från måndag kl 09.00 pga läckage

Skrivet 2019-02-01

Det har troligen skett ett färskvattenläckage framför porten till Simrishamnsvägen 1, med konsekvens att vi har ett läckage i stora cykelstallet på gaveln. Stockholm Vatten har varit här och preliminärt lokaliserat läckan till innanför vår tomtgräns, vilket gör att det är upp till oss att lokalisera och åtgärda det. Stockholm vattens närmaste avstängningsventil i gatan […]

Misstänkt vattenläckage på Simrishamnsvägen

Skrivet 2019-01-30

Det har troligen skett ett färskvattenläckage framför porten till Simrishamnsvägen 1, med konsekvens att vi har ett läckage i stora cykelstallet på gaveln. Stockholm Vatten har varit här och preliminärt lokaliserat läckan till innanför vår tomtgräns, vilket gör att det är upp till oss att lokalisera och åtgärda det. Vi håller på att jaga rätt […]

Se upp för lekande barn

Skrivet 2019-01-22

Styrelsen har tagit fram skyltar ”se upp för lekande barn” för att påminna passerande bilar om att det finns mycket barn och djur i området. Dessa kommer att sättas upp inom kort.

Föreningens årsmöte den 16:e maj

Skrivet 2019-01-22

Föreningens årsmöte är planerat till torsdagen den 16:e maj kl 18.30 i föreningens samlingslokal till tvättstugorna. En formell kallelse kommer att gå ut senare i vår.

Porttelefoner

Skrivet 2019-01-09

Vi har haft problem med våra porttelefon i ett par veckor och felsökning pågår fortfarande. Vi ber om ursäkt för besväret och vi gör allt vi kan med aktuella parter för att lösa detta så fort det går.

Tack för er hjälp under gårdsstädningen

Skrivet 2018-11-12

Tack till alla boenden som hjälpte till under gårdsstädningen, nu ser de gemensamma utrymmena på gården, i gångarna och i källarförråden väldigt fina ut. En del av det material som bars bort från de gemensamma förråden har stått övergivna och tagit plats alldeles för länge och det blir nu enklare för alla att kunna använda […]

Meddelande från Stockholm Exergi 11 Oktober

Skrivet 2018-10-11

Vi har en ny prognos för avbrottet i fjärrvärmen i Björkhagen som ni tidigare har informerats om. Vi beräknar nu att vara klara till till kl: 20:00. Vi håller på att öppna upp och vissa kunder har redan fått tillbaks fjärrvärmen. Vi beräknar att alla fastigheter ska ha fjärrvärme leverans senast kl 20:00. För mer […]

Gårdsstädning den 11/11

Skrivet 2018-10-08

Välkommen till föreningens gårdsstädning den 11/11 kl 11-15. Vi städar på gårdarna och i förrådskorridorerna tillsammans. Det kommer finnas en container för skräp och elektronik för alla att slänga sitt skräp i.

Nu fungerar porttelefonerna igen

Skrivet 2018-09-26

Efter strulet med porttelefonerna den senaste tiden har vår underleverantör nu åtgärdat felet och samtliga porttelefoner ska nu fungera som vanligt igen,

Tillfälligt fel på porttelefonerna

Skrivet 2018-09-16

Det är tillfälligt fel på samtliga porttelefoner, underleverantörer jobbar med att lösa problemet. Förhoppningen är att problemet ska lösa sig under veckan (v.38).

Värme och varmvatten avstängt den 3:e oktober

Skrivet 2018-09-04

Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden: från 2018-10-03 06:00 till 2018-10-03 18:00 Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott.

Avtalet med ComHem upphör för TV

Skrivet 2018-07-16

Föreningens avtal med ComHem upphör i dagarna. Detta var ett ofördelaktigt avtal som föreningen ärvde från Svenska Bostäder och som nu (äntligen) löpt ut. ComHem har uppgett att de har meddelat sig till sina kunder i fastigheten. Föreningen har inget analogt nät. Det skrotades av Svenska Bostäder när ComHem drogs in. Man är hänvisad till […]

Ang. stadgeändringsförslaget till årsmötet

Skrivet 2018-05-14

Under förra årsmötet (maj 2017) antogs nya uppdaterade stadgar för föreningen. Dessa stadgar hade uppdaterats i samråd med SBC´s jurist för att ligga i linje med de senaste uppdateringarna i övriga lagar och regler. För att de nya stadgarna ska träda i kraft så behöver årsmötet ta beslut på två på varandra följande möten innan […]

Inbjudan till trädgårdsmöte

Skrivet 2018-05-11

Var med och påverka gårdarna och trädgårdarna. Vad ska vi planera? Var ska sittplatserna placeras? Nu fortsätter planerandet av hur trädgårdarna och gårdarna ska utvecklas. Varmt välkommen på Trädgårdsmöte den 31/5 kl:18.30 i lokalen vid tvättstugan.

Tack till alla som deltog på städdagen!

Skrivet 2018-05-07

Tack till alla föreningens medlemmar som deltog på städdagen. Vad fint det blev! Tack även till valberedningen som har ordnat med en gemensam grill till föreningen. Den står på gården och alla får använda den. Vi ses på årsmötet den 16:e maj!

Intervju med två styrelseledamöter

Skrivet 2018-04-26

För dig som är nyfiken på styrelsens arbete har Valberedningen intervjuat två medlemmar från Styrelsen där de fått ge sin bild av deras uppdrag. Peder Eriksson har suttit i styrelsen sedan Brf-Björkslingans bildande 2009 och Theresia Silander Hagström tillkom våren 2016. Vad var det som gjorde att du ville bli styrelseledamot? Peder: När SB lämnade över. […]

Sökes: nya personer till styrelse och valberedning

Skrivet 2018-04-26
Sökes: nya personer till styrelse och valberedning

Nu närmar det sig årsmötet och föreningen söker nya personer som vill engagera sig i valberedning eller styrelse. Nya styrelseledamöter sökes Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden på kvällstid. Då föreningen är stor och har god ekonomi så anlitas fastighetsförvaltare för att sköta den löpande verksamheten och skötseln så som bokföring, utföra förbättringsarbetet […]

Inbjudan till städdag

Skrivet 2018-04-25
Inbjudan till städdag

Nu är det dags för vårstädning! Städdagen är söndagen den 6 maj kl.11.00 – samling utanför tvättstugan. Vi tänker ta ett gemensamt tag och sopa av gångar och trottoarer, plocka skräp och kratta m.m. för att öka trivseln för alla. Vi vill att ni rensar barnvagnsrummen och märker din cykel/barnvagn. Omärkta cyklar och barnvagnar kommer att tas om hand […]