• simrishamnsvägen1

  • bjorkslingan7

  • bjorkslingan1

Välkommen till BRF Björkslingan!

Gårdsstädning den 11/11

Skrivet 2018-10-08

Välkommen till föreningens gårdsstädning den 11/11 kl 11-15. Vi städar på gårdarna och i förrådskorridorerna tillsammans. Det kommer finnas en container för skräp och elektronik för alla att slänga sitt skräp i.

Nu fungerar porttelefonerna igen

Skrivet 2018-09-26

Efter strulet med porttelefonerna den senaste tiden har vår underleverantör nu åtgärdat felet och samtliga porttelefoner ska nu fungera som vanligt igen,

Tillfälligt fel på porttelefonerna

Skrivet 2018-09-16

Det är tillfälligt fel på samtliga porttelefoner, underleverantörer jobbar med att lösa problemet. Förhoppningen är att problemet ska lösa sig under veckan (v.38).

Värme och varmvatten avstängt den 3:e oktober

Skrivet 2018-09-04

Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden: från 2018-10-03 06:00 till 2018-10-03 18:00 Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott.

Avtalet med ComHem upphör för TV

Skrivet 2018-07-16

Föreningens avtal med ComHem upphör i dagarna. Detta var ett ofördelaktigt avtal som föreningen ärvde från Svenska Bostäder och som nu (äntligen) löpt ut. ComHem har uppgett att de har meddelat sig till sina kunder i fastigheten. Föreningen har inget analogt nät. Det skrotades av Svenska Bostäder när ComHem drogs in. Man är hänvisad till […]

Ang. stadgeändringsförslaget till årsmötet

Skrivet 2018-05-14

Under förra årsmötet (maj 2017) antogs nya uppdaterade stadgar för föreningen. Dessa stadgar hade uppdaterats i samråd med SBC´s jurist för att ligga i linje med de senaste uppdateringarna i övriga lagar och regler. För att de nya stadgarna ska träda i kraft så behöver årsmötet ta beslut på två på varandra följande möten innan […]

Inbjudan till trädgårdsmöte

Skrivet 2018-05-11

Var med och påverka gårdarna och trädgårdarna. Vad ska vi planera? Var ska sittplatserna placeras? Nu fortsätter planerandet av hur trädgårdarna och gårdarna ska utvecklas. Varmt välkommen på Trädgårdsmöte den 31/5 kl:18.30 i lokalen vid tvättstugan.

Tack till alla som deltog på städdagen!

Skrivet 2018-05-07

Tack till alla föreningens medlemmar som deltog på städdagen. Vad fint det blev! Tack även till valberedningen som har ordnat med en gemensam grill till föreningen. Den står på gården och alla får använda den. Vi ses på årsmötet den 16:e maj!

Intervju med två styrelseledamöter

Skrivet 2018-04-26

För dig som är nyfiken på styrelsens arbete har Valberedningen intervjuat två medlemmar från Styrelsen där de fått ge sin bild av deras uppdrag. Peder Eriksson har suttit i styrelsen sedan Brf-Björkslingans bildande 2009 och Theresia Silander Hagström tillkom våren 2016. Vad var det som gjorde att du ville bli styrelseledamot? Peder: När SB lämnade över. […]

Sökes: nya personer till styrelse och valberedning

Skrivet 2018-04-26
Sökes: nya personer till styrelse och valberedning

Nu närmar det sig årsmötet och föreningen söker nya personer som vill engagera sig i valberedning eller styrelse. Nya styrelseledamöter sökes Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden på kvällstid. Då föreningen är stor och har god ekonomi så anlitas fastighetsförvaltare för att sköta den löpande verksamheten och skötseln så som bokföring, utföra förbättringsarbetet […]

Inbjudan till städdag

Skrivet 2018-04-25
Inbjudan till städdag

Nu är det dags för vårstädning! Städdagen är söndagen den 6 maj kl.11.00 – samling utanför tvättstugan. Vi tänker ta ett gemensamt tag och sopa av gångar och trottoarer, plocka skräp och kratta m.m. för att öka trivseln för alla. Vi vill att ni rensar barnvagnsrummen och märker din cykel/barnvagn. Omärkta cyklar och barnvagnar kommer att tas om hand […]

Årsredovisningen för 2017 finns uppe

Skrivet 2018-04-20

Nu kan man läsa föreningens årsredovisning för 2017, se årsredovisningen på denna sida.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Skrivet 2018-04-19

Datum och tid: Onsdagen den 16 maj 2018 kl. 18:3 Lokal:Lokalen vid tvättstugan  Dagordning Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängden Val av en eller två justeringsmän Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordningen Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen Beslut om fastställande av resultaträkningen och […]

Uppdatering angående studentlägenheterna

Skrivet 2018-02-28

Föreningen fick tyvärr inte prövningstillstånd i hovrätten. Detaljplanen står därför fast. I fråga om prövningstillstånd ges aldrig någon ingående förklaring till beslutet.

Hyreshöjning för hyresgästerna per 2018-01-01

Skrivet 2018-02-13

Brf Björkslingan har för närvarande 18 hyreslägenheter. För de boende som hyr av Brf Björkslingan höjs hyrorna per 2018-01-01 med 1 % samt med 20 kr per lägenhet och månad för porttelefonen. Detta efter en överenskommelse mellan Brf Björkslingans representant och Hyresgästföreningen Region Stockholm. Det är inte planerat någon höjning av avgiften för bostadsrättslägenheterna. /Styrelsen

Dom i mark- och miljödomstolen ang studenthusen

Skrivet 2018-02-01

Föreningen har under 2017 fortsatt följa ärendet angående planen att bygga två nya bostadshus angränsande till föreningens tomt. I enlighet med beslutet på årsstämman så har föreningen lämnat in synpunkter på ärendet och kommer fortsätta arbetet med hjälp av föreningens jurister på SBC. Här kan ni läsa dokumentet från domstolen: Dom i Mark- och miljödomstolen

Uppdatering januari

Skrivet 2018-01-31

Innehåll: 1) Nya tider för tvättstugan 2) Överklagan angående studenthus 3) Föreningens avtal med Com Hem löper ut inom kort 4) Vill du vara med och påverka utseendet på innergårdarna 5) Datum för årsmöte 6) Ovk – ventilationskontroll pågår 7) Uppdaterad hemsida 1) Nya tider för tvättstugan Tvättstugans öppettider kommer att förkortas under lördagar och […]

Anmäl dig till föreningens nyhetsbrev för senaste uppdateringarna

Skrivet 2017-12-20

Anmäl dig till föreningens nyhetsbrev och få de senaste uppdateringarna. Du anmäler dig genom att fylla i din mailadress i fältet näst högst upp till höger på hemsidan.

Uppdatering december

Skrivet 2017-12-20

Innehåll: 1) Bokning av tvättstugan över internet 2) Nya sopkärl beställda 3) Ovk, obligatorisk ventialtionskontroll, i januari 4) Genomgång av brandskyddet 5)  Fortsatt uppdatering av gårdarna 1) Bokning av tvättstugan över internet Preliminärt ska möjligheten för att boka sin tvättid över internet installeras i januari. Det innebär att man kommer kunna boka sin tvättstugetid både som […]

Äntligen dags för ovk

Skrivet 2017-12-14

Nu är det äntligen dags för ovk, obligatorisk ventilationskontroll.  Den förra leverantören av detta har gått i konkurs och detta arbete har därför blivit försenat, men nu ska det då äntligen genomföras. En extern firma kommer under januari genomföra en ock på alla lägenheter i föreningen. Det innebär att de undersöker luftflödet och luftcirkulationen genom […]

Uppdatering november

Skrivet 2017-11-26

1) Bokning av tvättstugan över internet 2) Nya dörrar till tvättstugan och nya öppettider 3) Fortsatt uppdatering av gårdarna 4) Ovk den 25:e januari 2018 1) Bokning av tvättstugan över internet Under vintern kommer ett tvättbokningssystem för nätbokning införas för tvättstugan. Det innebär att man kommer kunna boka sin tvättstugetid både som man gör idag […]

Tack för er insats!

Skrivet 2017-11-19

Tack till alla ni som var med och hjälpte till under gårdsstädningen! Det är alltid lika troligt att se alla medlemmar från ung till gammal samlas på våra gårdar. Nu ser det riktigt fint ut framför portar, på gångbanor, gräsmattor och i källargångarna. Containern står kvar fram till måndag så passa på att slänga om […]

Container för elavfall och grovskräp

Skrivet 2017-10-24

Passa på att rensa ur ditt förråd eller lägenhet i samband med gårdsstädningen den 19:e november. Då kommer det finnas en container för saker och en Bigbag för elavfall för föreningens medlemmar att slänga sitt skräp i.

Städdag den 19:e november

Skrivet 2017-10-24

Söndagen den 19:e november kommer det att vara städdag i föreningen. Vi ses på gården utanför tvättstugorna och städar tillsammans från kl:11-14. Under dagen kommer det även finnas möjlighet att slänga sitt eget skräp från lägenheter och förråd i en grovcontainer och i en påse för elavfall. Följande ska städas under dagen: – Kratta löv […]

Källarförråden

Skrivet 2017-10-02

Alla boenden har tillgång till ett källarförråd och ett matkällarförråd. Alla förråden är upptagna så om man ser ett tomt förråd så kan man inte använda detta då det tillhör någon annan även om denne inte använder förrådet för tillfället. Om du upptäcker att ditt förråd blivit taget, sätt upp en lapp på förrådet samt […]