• simrishamnsvägen1

  • bjorkslingan7

  • bjorkslingan1

Välkommen till BRF Björkslingan!

Tidsplan v. 3-15, Studentbostäder

Skrivet 2021-01-23

Tornkranen vid Hus A kommer endast att bära last över Stockholms studentbostäders fastighet, inte över omgivningen. Rödvita plastband markerar kranens omloppsbana. Gå inte innanför banden då snö och is kan falla ner från kranarmen.

Nu kan vi sortera matavfall!

Skrivet 2021-01-23

På stämman 2020 beslutade vi att vi om möjligt ska börja sortera vårt matavfall. Nu är soptunnorna på plats och under lördagen 23 januari delades en sopkorg ut till alla lägenheter med slaskpelle och information om vad som kan slängas i matavfallspåsarna. Påsarna med matavfall slängs i matavfallskärl som är placerade intill de nuvarande kärlen […]

Stambytet på Svalövsvägen: Åtgärder och tidsplan

Skrivet 2020-12-06

FÖRLÄNGD TÖMNINGSTID FÖR KÄLLARFÖRRÅD Efter avstämning med Nabo har sista datum för tömning flyttats fram till trettondagen den 6 januari. Denna förlängning görs för att undvika trängsel i källargångarna i samband med rensning och flytt och därmed undvika potentiell spridning av covid-19, så vänta inte för länge med att packa ihop era saker. Det som […]

Påminnelse om att vi har självdragsventilation

Skrivet 2020-12-05

Vi har fått frågor från medlemmar varför det är mycket kondens på fönstren på morgonen och vill påminna att våra lägenheters ventilation bygger på självdrag vilket bl.a. innebär att det är viktigt att se till att lufta regelbundet för att undvika problem. Kolla gärna dokumentet ”om självdragsventilation” som ligger allra längst ner på den här […]

Inför stambytet på Svalövsvägen

Skrivet 2020-11-22

Vid årets årsmöte informerades det om att vi i år kommer att köra igång bytet av avloppsstammar i båda våra hus på Svalövsvägen. Det handlar om en renovering av avloppsrör och bottenplatta som är av nöden då rören har gått sönder på vissa ställen. Det är vår tekniska förvaltare Nabo som hjälper oss med projektledningen […]

Tidsplan v. 47-03 Studentboenden

Skrivet 2020-11-19

Vänligen, Styrelsen

Stort tack för en väl genomförd städdag!

Skrivet 2020-11-08

Trots pågående pandemi var det stor uppslutning vid dagens städdag vilken resulterade i en effektiv höststädning med ett bra resultat. Hela styrelsen vill tacka för ert engagemang! Vänligen, Styrelsen

Tidsplan v. 44-48 Studentboenden

Skrivet 2020-11-02

Vänligen, Styrelsen

Tidsplan v. 37-40 Studentboenden

Skrivet 2020-09-13

Vänligen, Styrelsen

SSSB- information om sprängning och pålning

Skrivet 2020-09-10

Vänligen, Styrelsen

Nybyggnation av studentbostäderna: Tidsplan, parkeringsförbud och trafikanordningsplan.

Skrivet 2020-08-25

Nedan finner ni tidsplanen för byggnationen, information om parkeringsförbud på Simrishamnsvägens östra sida och trafikanordningsplan för Simrishamnsvägen. Vänligen, Styrelsen

Arbete med stora lekplatsen 2-8 september

Skrivet 2020-08-17

Den 2 september kommer Crafttech påbörja arbetet med att åtgärda besiktningsanmärkningar på lekplatsen mellan Halmstads- och Svalövsvägen. Arbetet beräknas pågå mellan 2-8 september, under pågående arbete går det inte att nyttja lekplatsen.  Vänligen, Styrelsen

Håll utkik efter träskadeangrepp ifrån insekter

Skrivet 2020-08-05

Hoppas ni har en underbar sommar! Under sommaren har två medlemmar upptäckt hål vid fönsterkarmen på balkongen. Anticimex har kopplats in i ärendena och troligtvis rör det sig om bi-liknande insikter som använder dessa hål för att ha sina larver i. Det har hittills räckt bra med att täcka hålen med tejp. Styrelsen vill uppmärksamma […]

Information om de nya studentbostäderna

Skrivet 2020-06-23

Tre nya hus med totalt 166 stycken studentbostäder på tre fastigheter kommer inom kort börja byggas. I bifogad PDF finner ni mer information. Arbeten som pågår för tillfället är projektering, planering och inköp. I slutet av juni kommer PEAB att hägna in de tre arbetsområdena. Efter semestern d.v.s. i början av augusti kommer träden på […]

Årsstämma den 17 juni, 2020

Skrivet 2020-04-29

Styrelsen har i år tagit beslutet att lägga årsstämman i juni med tanke på rådande situation i samhället. Stämman kommer att hållas utomhus och det kommer finnas möjlighet till poströstning, som möjliggörs av en ny tillfällig lag p g a corona-viruset (som också tillåter att ombud kan vara vem som helst samt att ombud kan […]

Utemiljö och trädgårdsgruppen

Skrivet 2020-04-29

Styrelsen vill tacka för uppslutningen på städdagen den 18 april. Tack vare den stora uppslutningen så kunde vi snabbt städa undan, gå igenom gemensamma cykelförråd och städa och göra fint i vårt trädgårdsförråd. Vi fick också många frågor om att starta upp trädgårdsgruppen på nytt. Bland annat fick vi förslag om planteringar och odlingslådor. För […]

Gemensam städdag 18 april, 2020

Skrivet 2020-04-13

Vi tar ett gemensamt tag i utemiljön med krattning, ställa fram utemöblerna, kolla källargångarna och cykelförråden. Med tanke på corona, så ber vi er som är sjuka eller i riskgruppen att inte delta. Vi kommer tyvärr inte att ha en gemensam grillning i år med tanke på smittspridningen. Som vanligt kommer det att finnas en […]

Nabo – Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

Skrivet 2020-04-13

Sedan den 1 mars är Nabo även ansvarig för föreningens tekniska förvaltning och fastighetsskötsel, utöver den ekonomiska förvaltningen som de tog över den 1/1 2020. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i entréerna, samt under kontakt.

Uppdatering kring avisering för 2020 (Update regarding financial notification)

Skrivet 2019-12-15

Vecka 51 kommer pappersavier att delas ut till alla hushåll avseende hyra/avgift för januari 2020 från föreningens nya ekonomiska förvaltare Nabo. Alla som har bank-id eller mobilt bank-id kan redan nu logga in på nabo.se och se sin avi. Man kan här också välja framtida betalningssätt (se nedan alternativ). Gör man inte det så kommer […]

IMPORTANT INFORMATION FOR ALL RESIDENTS – New financial manager

Skrivet 2019-12-13

The Board has put a lot of work during the autumn on re-negotiating expensive subcontractors, which has resulted in new suppliers. From the 1st of January 2020, Nabo will replace SBC as financial manager. You’ll find the information letter from Nabo here.

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA BOENDE – Ny ekonomisk förvaltare

Skrivet 2019-12-01

Styrelsen har lagt mycket arbete under hösten på att omförhandla dyra löpande avtal vilket har resulterat i nya leverantörer. Från och med den 1 januari 2020 kommer Nabo att ersätta SBC som ekonomisk förvaltare. Informationen med detaljer i sin helhet hittar du här. Brev från vår nya ekonomiska förvaltare Nabo hittar du här. Alla frågor […]

Avstängning av vatten på Simrishamnsvägen 20:e augusti

Skrivet 2019-08-19

På grund av Stockholm Vatten och Avfalls arbete med nya vatten-, dagvatten-, och avloppsledningar på Simrishamnsvägen kommer vattnet vara avstängd tisdag 20:e augusti 10:00–13:00. För mer info, se affischering i berörda portar från Skanska.

VA-arbeten på Simrishamnsvägen

Skrivet 2019-07-01

Som alla säkert har sett har det börjat grävas i gatan på Simrishamnsvägen. Följande information har vi fått av Stockholm Vatten och Avfall. Meddelandet i sin helhet hittar du här. VAD?Stockholm Vatten och Avfall kommer att lägga nya vatten-, dagvatten-, och avloppsledningar i Simrishamnsvägen (markering i blått på kartan intill). VARFÖR?Vi bor i ett Stockholm […]

Kommande avgiftshöjning

Skrivet 2019-05-27

Efter årsstämman 2019-05-16 informerade vi om att en höjning av avgiften med 5% för alla bostadsrätter kommer att ske med start i det 3:e kvartalet 2019. Föreningen har fortsatt god ekonomi, dock har vi stora renoveringar framför oss och vi behöver då se till att täcka våra löpande kostnader.